Solarpark Lipnice

V průběhu letošního roku vyroste v lokalitě zaniklé obce Lipnice na výsypce lomu Jiří první samostatná fotovoltaická elektrárna SUAS GROUP. Ta bude pilotním projektem, na kterém si chce skupina ověřit svou schopnost budovat taková zařízení nejen pro sebe, ale i pro externí zákazníky. Brzy po Lipnici budou následovat další solární projekty.

Ilustrační foto

Parametry projektu

Rozloha

34 000 m2

Instalovaný výkon

2,7 MWp

Panely

6000ks

Výkon panelů

450W

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA LIPNICE

POLE FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ

6000 kusů panelů výkon panelu 450W

Střídače AC/DC

22 kusů střídačů výkon střídače 110kW Vstupní napětí DC až 1100V Výstupní napětí AC 400V

TRAFOSTANICE VN/NN

2 kusy transformátorů výkon transformátoru 1600kVA
Vstupní napětí  AC 400V
Vstupní napětí  AC 22000V

ROZVODNA VN/VN

1 kus vyvedení energie do distribuční sítě

TRAFOSTANICE VN/NN

2 kusy transformátorů výkon transformátoru 1600kVA
Vstupní napětí  AC 400V
Vstupní napětí  AC 22000V

DISTRIBUČNÍ SÍŤ 22kV

Harmonogram

06/2021
rozhodnutí o realizaci referenčního projektu + nákup nedostatkových FVE panelů
✅ -  Splněno​
11/2021
částečné vyklizení pozemku, geologický průzkum a tahové zkoušky
✅ -  Splněno​
03/2022
vyklizení a zarovnání další části pozemku, druhá část tahových zkoušek
✅ -  Splněno​
06/2022
Projekt pro stavební povolení -žádost
✅ -  Splněno​
Rozměření podkonstrukcí, zemnící sítě, kabelových rozvodů, oplocení a komunikací
✅ -  Splněno​
"▫ vrtání vrutů a stavba podkonstrukcí
▫ pokládka zemnící sítě a sítě uzemnění
▫ bleskosvodů
▫ kabelové kanály
▫ instalace a propojení FVE panelů
▫ instalace střídačů a kabeláže DC i AC části
▫ instalace trafostanic a spínací stanice
▫ vyvedení výkonu vedením VN - 22 kV
▫ připojení na datovou síť SUAS pro umožnění dálkového on-line měření a dálkového řízení"
komplexní zkoušky včetně napojení
na dálkové řízení
průzkum trhu a výběr optimálních technologií (střídačů, fransformátorů, stanic a NN i VN vybavení)
✅ -  Splněno​
přípravné projekční práce, oslovení správců sítí, hygieny, insp. bezpečnosti práce, ČIL, …
✅ -  Splněno​
návrh rozmístění stolů, trafostanic, vyvedení výkonu,
odsouhlasení přístupových  komunikací a konečných hranic pozemku
✅ -  Splněno​
07/2022
Získání stavebního povolení
✅ -  Splněno​
08/2022
Dodávka střídačů do laboratoře a příprava dálkového ovládání a přenosu dat, úpravy řídícího systému
30/09/2022
ukončení výstavby a revize
15/10/2022
uvedení do zkušebního provozu

Kontakt pro další informace

ING. Lubomír Kohout

Vedoucí projektu
+420 602 407 328
lubomir.kohout@suasgroup.cz

investor: Solarpark Lipnice s.r.o

Hlavní dodavatel: ZPA - RP, a.s.